Parés Assessors

Seguiu-nos:

Nova llei hipotecària 2017

NOVA LLEI HIPOTECARIA

 

Nova llei immobiliaria i de vivenda

30/05/2017

 

La reforma de la llei hipotecària espanyola té com a pilar principal la protecció del consumidor davant possibles clàusules abusives o poc transparents. El comparador d’hipoteques HelpMyCash.com, en col·laboració amb habitaclia, analitza les principals línies del projecte per adaptar l’ordenament jurídic espanyol al règim de protecció previst per la Directiva 2014/17/UE del Parlament Europeu.

 

MÉS TRANSPARÈNCIA I SEGURETAT

La nova llei vol reforçar la fase prèvia a la signatura del contracte hipotecari, és a dir, la part precontractual, per donar més transparència i seguretat al consumidor. Així, s’inclouran una sèrie de mecanismes que garanteixin la transparència del préstec hipotecari i la comprensió d’aquestes clàusules per part del client.

Els bancs En una data prèvia al contracte hipotecari, els bancs hauran d’advertir de les clàusules sensiblement més conflictives i incloure’n una simulació amb la possible evolució dels tipus d’interès en el termini que duri el préstec hipotecari.

Els notaris El seu paper tindrà més presència en el procés de contractació. Els notaris deixaran de limitar-se a donar fe de les condicions i hauran de tenir una trobada prèvia amb els clients per explicar-los les característiques de la hipoteca i les seves conseqüències. Per garantir que el consumidor comprèn tots els apartats del préstec hipotecari, el client ho haurà de fer constar per escrit, abans de signar el contracte.

En la mateixa línia, la reforma de la llei hipotecària inclourà una llista amb les clàusules que són il·legals, de manera que els notaris podran rebutjar una clàusula d’un contracte si està declarada il·legal. Tot i que no tenen la potestat de declarar si una clàusula és abusiva, ja que aquesta tasca els correspon als jutges, sí que poden determinar si una clàusula no ha de figurar en el contracte perquè no és legal.

Finalment, en nom de remar a favor de la senzillesa i de la millor comprensió del contracte hipotecari, la nova llei inclourà la creació d’un contracte estàndard, clar i transparent.

DELIMITAR ELS INTERESSOS DE MORA I EL VENCIMENT ANTICIPAT

En la reforma de la llei hipotecària es pretén, d’una banda, fixar un interès de demora fix i proporcionat que determini el que una entitat pot cobrar al seu client en cas d’impagament. D’aquesta manera s’evitarà la imposició d’interessos moratoris de fins al 19 % en els contractes hipotecaris.

D’altra banda, també es determinarà quan els bancs poden activar la clàusula de venciment anticipat, que permet a l’entitat donar per vençut el préstec hipotecari abans de termini si el client incorre en un impagament.

Segons el ministre d’economia, Luis de Guindos, la llei establirà “clara i rotundament quan hi ha la possibilitat d’activar aquesta clàusula i no tindrà res a veure amb el nombre de quotes impagades, sinó amb el percentatge que suposi el deute sobre el capital principal del préstec”. Això vol dir que no es tindrà en compte si l’hipotecat té tres o sis quotes sense pagar, sinó si la quantitat deguda aconsegueix o no el percentatge sobre el capital que fixi la normativa.

LA BANCA NO PODRÀ VENDRE ASSEGURANCES A COSTA DE LA HIPOTECA

La reforma de la llei hipotecària també abordarà la contractació de productes vinculats. Quan la llei entri en vigor, els bancs no podran aprofitar l’ocasió de concedir un préstec hipotecari per vendre altres productes financers de la mateixa entitat, com assegurances o plans de pensions.

No obstant això, els bancs sí que podran exigir la contractació d’assegurances per garantir la devolució del deute, encara que el client sempre podrà triar el proveïdor amb el qual signar la pòlissa.

 

AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE SERÀ MÉS BARAT

Actualment, els consumidors que avancen el pagament de la seva hipoteca i compten amb una comissió d’amortització anticipada (total o parcial) han d’abonar fins al 0,50 % del capital amortitzat en els primers cinc anys i fins a un 0,25 % si l’amortització es produeix a partir del sisè any.

Amb la modificació de la llei el pagament d’aquesta comissió es veurà retallada i podran donar-se dos escenaris. Quan entri en vigor la llei els hipotecats amb comissió d’amortització anticipada pagaran per avançar els pagaments fins a un 0,50 % durant els tres primers anys, però si l’amortització es realitza a partir del quart any no tindrà cap cost. L’altra opció serà pagar fins a un 0,25% si s’amortitza durant els primers cinc anys i a partir del sisè any res.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaça cap amunt