Parés Assessors

Seguiu-nos:

Administració de finques

La nostra experiència és la seva confiança

A Parés Assessors, SL som administradors de finques des de 1992, i la confiança dels nostres clients ens avala.

Ens distingim per la nostre capacitat de donar una resposta especialitzada i eficient als nostres clients, conjugant professionalitat amb un tracte proper i personal. Gràcies a la nostra experiència en el sector, garantim la millor solució per donar la màxima rendibilitat a la seva finca.

Agilitzem les gestions que comporta el manteniment i resolució d’incidències d’ una finca, oferint sempre una resposta ràpida i professional.
Proporcionem un assessorament continu al client, per que obtingui sempre la major rendibilitat i compleixi amb la normativa vigent.
Col·laborem amb professionals de l’àmbit jurídic per fer els requeriments necessaris en defensa dels interessos de la propietat.
Disposem d’un equip humà dinàmic i eficient, que actua sempre amb professionalitat i proximitat per aconseguir un servei de qualitat i garantir la satisfacció dels nostres clients .

Els nostres serveis

Ens ocupem de totes les gestions i tràmits que comporten els edificis arrendats per departaments, amb l’objectiu d’assolir la màxima rendibilitat per el propietari:

Lloguer de pisos
Lloguer de locals comercials i magatzems
Lloguer d’oficines i despatxos.
Lloguer de places de pàrquing.
Sol·licitud d’informes i selecció dels possibles llogaters.
Redacció i tramitació de contractes d’ arrendament i prorrogues.
Resolució d’incidències.
Assessorament continu al propietari.
Constitució i registre de fiances.
Cobrament de lloguers.
Preparació i seguiment de demandes judicials.
Aplicació dels augments i repercussions.
Gestió de serveis i subministres de la finca.
Gestió de tributs ( I.V.A., I.B.I., Taxa de Deixalles, etc.)
Manteniment general de l’immoble.
Obres i reparacions de possibles deficiències.

Preparació del pressupost anual ordinari i derrames per obres.
Elaboració d’un pla de control de despeses.
Confecció i registre de les actes de les reunions.
Custodia de la documentació rellevant de la comunitat.
Gestió dels cobraments i pagaments de la comunitat.
Preparació i seguiment de demandes judicials i extrajudicials.
Gestió de reparacions i obres de conservació.
Gestió dels serveis de la comunitat ( Neteja, ascensor, llum , aigua, pàrquing, etc).
Gestió de tributs (IRPF, IVA, etc).
Control i resolució d’incidències.
Assessorament en matèria asseguradora i gestió de sinistres.
Tramitació i registre del llibre d’actes i NIF.
Tramitació de subvencions i ajudes de l’administració.
Redacció del reglament i estatuts de la comunitat.
Llibre de l’edifici.
Assessorament i certificacions de la normativa vigent.

Contacta i demana més informació


    Desplaça cap amunt