certificado energetico certificat energetic vivendes viviendas

Certificat d’eficiència energètica

Què és la qualificació i la certificació energètica d’un edifici? La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i […]

Certificat d’eficiència energètica Llegeix més »